Δυνατότητα Επαναξιολόγησης Επενδυτικών Προγραμμάτων Ν. 3299/04

       Φωτοβολταϊκών Σταθμών 20 - 100kW

 

 

Παρέχεται η δυνατότητα επαναξιολόγησης και επανεξέτασης των επενδυτικών προτάσεων που έχουν υποβληθεί στα πλαίσια του Ν. 3299/04 και έχουν απορριφθεί, για φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος από 20 έως 100 kWp, οι οποίοι έχουν υλοποιηθεί και συνδεθεί στο Δίκτυο της ΔΕΗ έως τις 11 Απριλίου 2012.

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτημάτων επανεξέτασης στο Υπουργείο είναι η 11η Ιουλίου 2012.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.