Τι Κερδίζετε;

 

 

Τοποθετώντας φωτοβολταϊκά συστήματα στην στέγη ή την ταράτσα σας, γίνεστε αποδέκτης πολλών παροχών. Μερικές από τις σημαντικότερες αυτών είναι:


■ Μακράς διάρκειας (25ετής) εξασφαλισμένη και εγγυημένη επένδυση με ετήσια έσοδα της τάξεως των 7.500€.


■ Τιμή πώλησης ρεύματος πολλαπλάσια της τιμής αγοράς σε συνδυασμό με συμψηφισμό με την ιδία κατανάλωση του ιδιοκτήτη (αγορά).


■ Αφορολόγητα έσοδα για όλη την διάρκεια της επένδυσης.


■ Βελτίωση των θερμοκρασιακών συνθηκών εντός του κτιρίου τοποθέτησης.


■ Φροντίδα για το περιβάλλον.


Ανάλογα με την επιφάνεια που διαθέτετε, ορίζεται το σύστημα που μπορεί να τοποθετηθεί καθώς και βάση της απόδοσης, το τελικό ετήσιο εισόδημα που θα έχετε.

 

 

 

Image