Τι σας προσφέρει η DNG Energy

 

 

Σε μια επένδυση είναι λογικό να θέλετε τον καλύτερο συνεργάτη δίπλα σας.Image

Εμείς σας προσφέρουμε

 

 

■ Αυτοχρηματοδότηση του έργου (μέσω δανείου τραπέζης) έτσι ώστε δεν θα

χρειάζεται κεφάλαιο εκκίνησης και χωρίς προσημείωση του ακινήτου σας.

 


■ Αρχική μελέτη και τελική προσφορά κόστους και ετήσιας απόδοσης  Δωρεάν.

 


Όλα τα διαδικαστικά (μελέτη, αιτήσεις, κατασκευή, σύνδεση) από την

αρχή του έργου μέχρι και την παράδοση αυτού έτοιμου προς ενεργοποίηση

ΧΩΡΙΣ την εμπλοκή του ενδιαφερόμενου.

 


■ Ασφάλεια και συντήρηση του συστήματος.