Απλή και Ξεκάθαρη Διαδικασία

 

 


■ Συγκέντρωση απαραίτητων δικαιολογητικών (εάν επιθυμητό και για την προ-έγκριση δανείου)

 


■ Επίσκεψη και αυτοψία από εξειδικευμένο συνεργάτη / μηχανικό

 


■ Προσφορά έργου (συμπ. απόδοσης) και υπογραφή σύμβασης

 


■ Διαδικαστικά με ΔΕΗ (αιτήσεις / Συμβάσεις)

 


■ Κατασκευή έργου (Σύστημα Φ/Β και ΔΕΗ)

 


■ Ενεργοποίηση Έργου

 

 

Image