Εγκατάσταση 50kW στο ΒΙΠΑ Σχιστού

   

 

Ισχύς Συστήματος

 

Τριφασικό 48.96 kWp

 

Φωτοβολταϊκά Πάνελ

 

204 x Conergy PowerPlus 240P

 

Αισθητήρες

 

Sunny Sensorbox

 

Μετατροπείς Ηλιακής Ενέργειας

 

3 x Sunny Tripower 17000TL

 

Επικοινωνία

 

Sunny WebBox