imgimg

Θερμομόνωση Κτηρίων


Η θερμομόνωση στα κτίρια, ουσιαστικά παρέχει ένα «προστατευτικό περίβλημα» το οποίο μειώνει τη μετάδοση θερμότητας από και προς το εσωτερικό τους. Το χειμώνα μειώνεται ο ρυθμός με τον οποίο η θερμότητα χάνεται από το εσωτερικό τους και το καλοκαίρι μειώνεται ο ρυθμός με τον οποίο η θερμότητα εισέρχεται σε αυτό.

Μια καλή θερμομόνωση πρέπει να εξασφαλίζει τα παρακάτω
• Την υγιεινή, άνετη κι ευχάριστη διαβίωση εντός της οικίας – κτιρίου, ώστε να μην διαταράσσεται η θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος.
• Περιορισμό του κόστους θερμικής εγκατάστασης ή κλιματισμού.
• Προστασία από θορύβους
• Οικονομία στην κατανάλωση ενέργειας λόγω περιορισμού των απωλειών.
• Τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας και τον περιορισμό των εκπεμπόμενων ρύπων με σεβασμό προς το περιβάλλον.
Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή θερμομονωτικών υλικών είναι:

Α. Θερμοτεχνικά Χαρακτηριστικά
• Η τιμή του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ.
• Η εξάρτηση του λ από την υγρασία. Η τιμή του λ αυξάνει σημαντικά με τη συμπύκνωση υδρατμών μέσα στη μάζα της θερμομόνωσης και αν διαβραχεί όλη η μάζα της τότε παύει να υπάρχει θερμομονωτική δράση (βασικό μειονέκτημα πετροβάμβακα, υαλοβάμβακα, και οποιουδήποτε μη υδρόφοβου υλικού).
• Η ειδική θερμότητα

Με τον συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας των προϊόντων BRONYA (λ=0,001 W/mC) μειώνεται η θερμοπερατότητα των δομικών στοιχείων. Η υγρομονωτική δράση λειτουργεί ως ασπίδα από την υγρασία, με συνέπεια να μην επηρεάζεται ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας.

Β. Τρόπος Εφαρμογής
• Απαιτούμενα προστατευτικά μέτρα
• Δυνατότητα ελέγχου κατά την κατασκευή

Τα εξουσιοδοτημένα και άριστα καταρτισμένα συνεργεία μας εγγυώνται για το άριστο αποτέλεσμα καθώς και την τήρηση κανόνων ασφαλείας κατά την εργασία. Η εφαρμογή της θερμομόνωσης ελέγχεται από την αρχή μέχρι και την αποπεράτωσή της.

Γ. Χημική συμπεριφορά – ανθεκτικότητα
• Αντίσταση στη διάβρωση, στους μικροοργανισμούς, έντομα, κ.λπ.
• Συμπεριφορά στην υγρασία (τυχόν μεταβολή των διαστάσεων, διαπερατότητα στους υδρατμούς, απορροφητικότητα νερού).
• Συμπεριφορά στη φωτιά και μέγιστες επιτρεπόμενες θερμοκρασίες λειτουργίας – εφαρμογής.
• Βαθμός ευαισθησίας σε υπεριώδη ακτινοβολία.

Η αντιμουχλική δράση των προϊόντων BRONYA κρατά αναλλοίωτη την επιφάνεια από τους μικροοργανισμούς και τις αλλοιώσεις. Η υγρομονωτική ικανότητα σχηματίζει ομπρέλα κατά του βρόχινου νερού και άλλων παραγόντων δημιουργίας υδρατμών. Υπάρχουν μη αναφλέξιμοι τύποι. Το εύρος λειτουργίας σε θερμοκρασίες είναι από -60 C μέχρι 240 C. Παρέχει προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία αντανακλώντας έως και το 98%.

Δ. Οικονομικά Στοιχεία
• Κόστος εφαρμογής (εργασία & υλικά).
• Χρόνος απόσβεσης δαπάνης.
• Ποσοστό προστιθέμενης αξίας στην όλη κατασκευή.
Περιπτώσεις θερμομόνωσης κελύφους κτιρίου

Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΙ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ)
Γίνεται είτε στην εσωτερική επιφάνεια, είτε στην εξωτερική ανάλογα με τις ανάγκες κατά περίπτωση. Στην εξωτερική επιφάνεια προστατεύονται τα δομικά υλικά των τοίχων από συστολές και διαστολές λόγω εξωτερικών θερμοκρασιακών μεταβολών. Διατηρείται η θερμότητα στο χώρο και μετά τη διακοπή της θέρμανσης λόγω της θερμοχωρητικότητας των δομικών στοιχείων και παρέχεται προστασία από καιρικές συνθήκες . Διατηρείται ο αρχιτεκτονικός χαρακτήρας του κτιρίου. Στην εσωτερική επιφάνεια έχουμε άμεση απόδοση του συστήματος θέρμανσης / ψύξης.

Θερμομόνωση οροφής, κεκλιμένης και μη
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΙ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ)
Ισχύουν όσα και στην εξωτερική τοιχοποιία. Στην περίπτωση που εφαρμοστεί στην εξωτερική επιφάνεια (π.χ ταράτσα, σκεπή)) παρέχεται και υγρομονωτική θωράκιση. Για τον λόγο του ότι η θερμότητα κινείται προς τα επάνω είναι απαραίτητη μια τέτοιου είδους μόνωση διότι από εκεί παρατηρούνται και οι μεγαλύτερες απώλειες. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται θερμοκρασιακή ομοιομορφία σε όλο τον εσωτερικό όγκο του κτιρίου.

Περιπτώσεις θερμομόνωσης πλάκας για αξιοποίηση ενδοδαπέδιας θέρμανσης
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΙ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ)
Στην περίπτωση αυτή αποσκοπούμε στην αναβάθμιση της κατοικίας μας. Προβαίνουμε στην αξιοποίηση της μέγιστης απόδοσης της ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Μπορούμε πριν την τοποθέτηση της εγκατάστασης να θερμομονώσουμε με κάποιο από τα κεραμικά προϊόντα της BRONYA (ρωτήστε μας για την επιλογή του καταλληλότερου τύπου) την πλάκα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αντανάκλαση της θερμότητας που παράγεται από την ενδοδαπέδια εγκατάσταση προς τα επάνω και την εκμηδένιση των απωλειών της προς τα κάτω. Σε συνδυασμό με την εξωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας και την θερμομόνωση οροφής μπορούμε να μιλάμε για εξαιρετική θωράκιση της οικίας – κτιρίου με συνέπεια να πληρούνται και οι πιο αυστηρές προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης.

Με την επιστημονική προσέγγιση (θερμογραφία) και την ανάλυση των αναγκών σας καταλήγουμε στον ιδανικότερο τύπο για εσάς από τα προϊόντα μας ώστε να επιτύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, με κάθε περιβαλλοντική συνείδηση.

Έχετε κάποια ιδέα που θέλετε να υλοποιήσετε;

Το άρτια εξειδικευμένο προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας, για να ακούσει με προσοχή και να δώσει την πρέπουσα σημασία στις ανάγκες και τις επιθυμίες σας.