imgimg

Πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2020


Το διάστημα αυτό που πλέον λίγοι έχουν να διαθέσουν χρήματα για εργασίες βελτίωσης και ενεργειακής αναβάθμισης του σπιτιού τους, ακόμα και αν τελικά είναι οικονομικά απόλυτα συμφέρουσες και αναγκαίες. Τέτοιες εργασίες είναι σίγουρα η μόνωση ταράτσας η εξωτερική θερμομόνωση και η αλλαγή των κουφωμάτων, καθώς και τα τρία τους (μεμονωμένα ή συνδυαστικά) προσφέρουν εξοικονόμηση χρημάτων, βελτιωμένο βιοτικό επίπεδο και εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων.

Σε αυτό το πρόβλημα λοιπόν έρχεται να δώσει λύση το πρόγραμμα επιδότησης Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2020. Πρόκειται για ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από την Ελλάδα και το κοινοτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ το οποίο έχει ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση του ήδη βεβαρημένου – λόγω παλαιότητας – κτιριακού ιστού της χώρας και την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Καταρχάς, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που κατά το έτος αναφοράς (φορολογικό έτος 2019) και κατά το χρόνο υποβολής αίτησης έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία.

Γενικές Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας Κατοικίας

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

Υφίσταται νόμιμα.

Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.

Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Ιδιαίτερα στο Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2020 υπάρχει δυνατότητα πολλών αιτήσεων ανά ωφελούμενο.
Στα πλαίσια του Προγράμματος υπάρχουν τρεις (3) διακριτοί τύποι αιτήσεων, μια (1) για μεμονωμένα διαμερίσματα ή μονοκατοικίες και δύο (2) για πολυκατοικίες.

ι. Αίτηση Μεμονωμένου διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας

ιι. Αίτηση Πολυκατοικίας Τύπου Α

ιιι. Αίτηση Πολυκατοικίας Τύπου Β

Η επιδότηση μπορεί να φτάσει μέχρι και το 85% κάνοντας χρήση το 10% bonus λόγω COVID-19
Ενεργειακός στόχος – απαιτήσεις

Η πρόταση (συνδυασμός παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση, που υποβάλλεται με την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτει τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο αίτησης, ως εξής:

Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων και μονοκατοικιών, αναβάθμιση κατά τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ.
Για αιτήσεις πολυκατοικιών τύπου Α, αναβάθμιση κατά τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ.
Για αιτήσεις πολυκατοικιών τύπου Β, δεν τίθεται ελάχιστος ενεργειακός στόχος.

Ποιες είναι οι παρεμβάσεις που μπορούν να επιλεχθούν;

Οι βασικές παρεμβάσεις μεταξύ άλλων είναι:

Αντικατάσταση κουφωμάτων
Θερμομόνωση
Συστήματα θέρμανσης – ψύξης
Συστήματα παροχής ΖΝΧ (υποχρεωτική παρέμβαση για υπαγωγή στο πρόγραμμα)
Φωτοβολταϊκά (απαραίτητες οι προηγούμενες παρεμβάσεις και απαραίτητη ενεργειακή κατάταξη Β+)
Συστήματα μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας (απαραίτητη παρέμβαση για ενεργοποίηση η αντικατάσταση κουφωμάτων)

Το πολυαναμενόμενο νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2020 θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 850 εκ. ευρώ.
Ποιες είναι οι κλίμακες επιδότησης που ορίζει το νέο πρόγραμμα;

Οι κλίμακες επιδότησης του προγράμματος εξοικονόμησης κατ οίκον φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
Ατομικό Εισόδημα Οικογενειακό Εισόδημα Βασικό ποσοστό επιδότησης Covid-19 premium Ενεργειακό premium Μέγιστη Επιδότηση Μέγιστη επιδότηση για λιγνιτικές περιοχές
*Έως 10.000€ Έως 20.000€ 65% 10% 10% 85% 95%
10.000€ -20.000€ 20.000€ – 30.000€ 55% 10% 10% 75% 85%
20.000€ – 30.000€ 30.000€ – 40.000€ 50% 10% 10% 70% 80%
30.000€ – 50.000€ 40.000€ – 70.000€ 45% 10% 10% 65% 75%
50.000€ – 90.000€ 70.000€ – 120.000€ 35% 10% 10% 55% 65%

Για να μπείτε στο πρόγραμμα εξοικονομώ κατ οίκον απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις τροποποιήσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

Επιπλέον, καλύπτεται δαπάνη για αμοιβή συμβούλου έργου.
Η εταιρεία μας σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης!

Αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες του εξοικονομώ!

Θερμοπρόσοψη & Μόνωση Ταράτσας

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εξωτερική θερμομόνωση ( θερμομόνωση των εξωτερικών τοίχων ) του κτηρίου, συμπεριλαμβανομένης της στέγης και της πιλοτής, καθώς επίσης και τη μόνωση ταράτσας. Περιλαμβάνονται ακόμα και οι πιθανές πρόσθετες εργασίες (όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή), επεμβάσεις στη στέγη, (όπως αντικατάσταση κεραμιδιών) κλπ. Σε μια τυπική κατασκευή η εφαρμογή του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης Durosol eXternal μειώνει τις απώλειες ενέργειας ενός αμόνωτου τοίχου μέχρι και 90%, πρακτικά συνεπάγεται μείωση κατανάλωσης ενέργειας από 30% έως και 50%, σε συνδυασμό με θερμομόνωση ταράτσας με Durosol μπορείτε να έχετε ένα μετρήσιμο όφελος εξοικονόμησης ενέργειας άνω του 65%. Πρακτικά μειώνονται οι καταναλώσεις πετρελαίου και ρεύματος για μείωση θερμοκρασίας (ψύξη) πάνω από 65%, δηλαδή για 100m² κατοικήσιμης επιφάνειας σε αμόνωτη μονοκατοικία στην Αττική με κατανάλωση 3000 λίτρα πετρελαίου, περίπου 3000€, εξοικονομούμε 1950€ το χρόνο.Ειδικότερα η εγκατάσταση ενός συστήματος θερμομόνωσης στους εξωτερικούς τοίχους του σπιτιού, προστατεύει το εσωτερικό από ακραίες καιρικές συνθήκες, απότομες αλλαγές θερμοκρασίες και αποτελεί προφανώς σημαντική βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ενός κτιρίου. Με άλλα λόγια, η εφαρμογή ενός εξειδικευμένου συστήματος θερμοπρόσοψης ( Durosol External ) διατηρεί στο εσωτερικό περιβάλλον του κτιρίου σταθερές θερμοκρασίες χειμώνα καλοκαίρι και μειώνει τις θερμικές απώλειες. Σχετικά με τη μόνωση ταράτσας και την εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων μόνωσης ταρατσών, αρκεί να σκεφτούμε ότι η ταράτσα ενός κτιρίου συσσωρεύει την θερμότητα το καλοκαίρι και βοηθάει στην απώλεια της τον χειμώνα. Για το λόγο αυτό η μόνωση της γίνεται απαραίτητη για ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου και τη βελτίωση του βιοτικού μας επιπέδου. Ένα αποτελεσματικό σύστημα θερμομόνωσης ταράτσας ( Durosol Light Roof ) μπορεί να μειώσει τις συνολικές θερμικές απώλειες του σπιτιού έως και -50%. Παράλληλα η θερμοκρασίας στο εσωτερικό του σπιτιού σταθεροποιείται και συμβάλει μακροπρόθεσμα στην αποφυγή ζημιών από υγρασία, ρηγματώσεις κ.ά. Η σταθεροποίηση της θερμοκρασίας φυσικά οδηγεί σε καλύτερη ενεργειακή απόδοση αφού μειώνονται οι απαιτήσεις για κατανάλωση ενέργειας σε θέρμανση το χειμώνα και ψύξη το καλοκαίρι. Αξίζει να αναφερθεί εδώ ότι και οι δυο παραπάνω παρεμβάσεις έχουν σχετικά άμεση απόσβεση οικονομικών και φυσικών πόρων αφού βλέπετε μείωση στην κατανάλωση καύσιμης ύλης για θέρμανση το χειμώνα και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας για ψύξη το καλοκαίρι. Δείτε περισσότερα για τον χρόνο απόσβεσης των χρημάτων σας αν επιλέξετε ένα από τα εξειδικευμένα συστήματα θερμομόνωσης της εταιρείας μας.
Ενεργειακά Κουφώματα PVC & Αλουμινίου

Αντικατάσταση των κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης, συμπεριλαμβανομένων της εξώπορτας του κτηρίου, των κουφωμάτων του κλιμακοστασίου, τα παντζούρια, τα ρολά, τις τέντες κτλ. Η αντικατάσταση των κουφωμάτων είναι ,επίσης, μια εργασία που βοηθάει στην μείωση των θερμικών απωλειών ενός σπιτιού και προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα. Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών στα σύγχρονα συστήματα κουφωμάτων με διπλούς ή και τριπλούς υαλοπίνακες (τζάμια), διαφορετικά υλικά κατασκευής και προσιτές τιμές έχουν καταστήσει την αντικατάσταση τους και την επιλογή των κατάλληλων προϊόντων σαφέστερα δυσκολότερη από παλαιότερα. Μια πολύ καλή λύση που έχει κάνει την εμφάνιση της στην Ελλάδα τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια είναι τα συνθετικά κουφώματα PVC. Τα κουφώματα αυτά κατασκευάζονται από συνθετικά υλικά και δεν διαφέρουν σε τίποτα από άποψης ποιότητας από τους άλλους τύπους κουφωμάτων. Η κυριότερη διαφορά που παρατηρείται σε κάποιες εταιρίες είναι οι προσιτές τιμές και η υψηλή θερμομόνωση που προσφέρουν καθώς έχουν μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση σε σχέση με άλλες λύσεις όπως π. χ. τα κουφώματα αλουμινίου. Τα κουφώματα PVC προσφέρουν υψηλή ηχομόνωση, αντιδιαρρικτική προστασία, υψηλή θερμοπερατότητα και σύγχρονη άποψη της αισθητικής.
Αναβάθμιση του Συστήματος Θέρμανσης / Ψύξης

Εδώ περιλαμβάνονται οι παρακάτω διαδικασίες:

– Αντλίες Θερμότητας
Οι αντλίες θερμότητας αποτελούν αδιαμφησβήτητα την πιο οικονομική λύση αναφορικά με την κατανάλωση. Παρόλα αυτά, είναι πολύ ακριβές για να τις αποκτήσει κάποιος κάτι το οποίο εμποδίζει πολλούς καταναλωτές να τις αποκτήσουν. Με το πρόγραμμα εξοικονομώ κατ’ οίκον 2019 μπορείτε να μειώσετε σημαντικά το αρχικό κόστος απόκτησής τους λαμβάνοντας την επιδότηση που διακαιούστε. Ο προμηθευτής των αντλιών που τοποθετεί η εταιρεία μας είναι η LG.
Οι αντλιές θερμότητας που είναι επιλέξιμες σύμφωνα με το πρόγραμμα και το ΥΠΕΚΑ είναι οι εξής:

* Κλειστά Συστήματα Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας – Μείγμα αντιψυκτικού υγρού και νερού / νερού (Brine/Water)

* Συστήματα Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας νερού / νερού (water/water)

* Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας άμεσης εκτόνωσης DX (Direct exchange
ground coupled to water)

* Αντλίες Θερμότητας αέρα / νερού (air/water) που έχουν βαθμό απόδοσης 3,10 και 2,6 στην περίπτωση ηλεκτροκίνησης και 1,36 και 1,14 στην περίπτωση της αεριοκίνητης αντλίας.

Σημείωση: Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, ούτε καν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.

– Εγκατάσταση Φυσικού Αερίου
Το πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’οίκον 2019 σας δίνει τη δυνατότητα εγκατάστασης φυσικού αερίου και λέβητα για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης. Μπορείτε να επιλέξετε τον λέβητα που επιθυμείτε και εμείς θα αναλάβουμε την προμήθεια και την εγκατάστασή του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λέβητες και τους συνεργάτες μας πατήστε εδώ.

– Splits (A/C)
Τα splits είναι τα γνωστά σε όλους μας κλιματιστικά τα οποία είναι μία αναβάθμιση που καλύπτει η επιδότηση του προγράμματος. Παρόλα αυτά πρέπει να τηρονται ορισμένες προϋποθέσεις σχετικά με τις προδιαγραφές και την ενεργειακή κλάση του κλιματιστικού.

– Ηλιακός Θερμοσίφωνας
Τέλος, μπορείτε να αποκτήσετε ηλιακό θερμοσίφωνα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ κατ’ οίκον 2019. Μπορείτε να μας καλέσετε για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τους συνεργαζόμενους προμηθευτές μας αλλά και την τιμολόγηση της εγκατάστασης.

Για να ενταχθούμε στο πρόγραμμα εξοικονομω – αυτονομώ 2020 πρέπει να τοποθετηθούν θετικά και οι υπόλοιποι ένοικοι της πολυκατοικίας;

Όχι αλλά θα υπάρχει δυνατότητα για μία μόνο αίτηση ανα ενδιαφερόμενο, με εξαίρεση την περίπτωση αίτησης από το σύνολο των ιδιοκτητών πολυκατοικίας. Αν θέλετε να ενημερωθείτε πληρέστερα για το πρόγραμμα εξοικονομήσης κατ οίκον, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 574 74 74 ή στο sales@fragoulakis.gr.
Ποια είναι τα στάδια για να συμμετάσχω στο πρόγραμμα εξοικονομώ – αυτονομώ 2020;

Σε πρώτη φάση απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά(τα οποία και επισυνάπτονται ηλεκτρονικά):

Πιστοποιήτικο Ενεργειακής Απόδοσης
Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου Ωφελούμενου
Οικοδομική άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο
Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 συγκύριων ακινήτου( αν υπάρχουν συγκύριοι)
Το τελευταίο εκκαθαριστικό από την Εφορία
Πλέον πρόσφατο Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 (Μόνο στην περίπτωση που χρησιμοποιείται από τον ίδιο)
Αντίγραφο Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) ( Μόνο στην περίπτωση που δεν έχει προσκομιστεί το ΕΤΑΚ)

Για κατοικία που χρησιμοποιείται από τρίτο πρόσωπο :

-Για ενοικιαζομένη κατοικία ή κατοικία που παραχωρείται δωρεάν:

Πλέον πρόσφατο αντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2)
Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 ενοίκου ότι χρησιμοποιεί το ακίνητο ως κατοικία ή επαγγελματική στέγη ή

-Για κατοικία που χρησιμοποιείται απο συγκύριο τα παραπάνω 2 μπορούν να αντικατασταθούν από

Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος συγκύριου

Σημείωση: Επιλέξιμες είναι οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται μετά την έκδοση του Π.Ε.Α. της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης (ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας )

Έπειτα η μεγάλη αλλαγή στο νέο πρόγραμμα εξοικονομώ κατ οίκον είναι ότι η παρακολούθηση της πορείας της αίτησης για την ένταξη ή μη και την εκταμίευση του ποσού θα γίνεται ηλεκτρονικά. Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα πρέπει αρχικά να ελέγξει αν είναι επιλέξιμος Ωφελούμενος και εάν η ιδιοκτησία του μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη κατοικία. Έτσι, πρέπει να εξασφαλίσει κωδικούς για την εφαρμογή TAXISnet για την είσοδο του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος. Πρέπει, επίσης , ως προετοιμασία να υπάρχει η κάλυψη νομικών ή άλλων εκκρεμοτήτων (συγκυριότητας, αίτηση πολυκατοικίας όπου χρειάζεται γενική συνέλευση, κλπ.)

Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία (1) και μόνο αίτηση. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 28/2/2018.

Έχετε κάποια ιδέα που θέλετε να υλοποιήσετε;

Το άρτια εξειδικευμένο προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας, για να ακούσει με προσοχή και να δώσει την πρέπουσα σημασία στις ανάγκες και τις επιθυμίες σας.