Πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2020

Πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2020

Το διάστημα αυτό που πλέον λίγοι έχουν να διαθέσουν χρήματα για εργασίες βελτίωσης και ενεργειακής αναβάθμισης του σπιτιού τους, ακόμα και αν τελικά είναι οικονομικά απόλυτα συμφέρουσες και αναγκαίες. Τέτοιες εργασίες είναι σίγουρα η μόνωση ταράτσας η εξωτερική θερμομόνωση και η αλλαγή των κουφωμάτων, καθώς και τα τρία τους (μεμονωμένα ή συνδυαστικά) προσφέρουν εξοικονόμηση χρημάτων, βελτιωμένο βιοτικό επίπεδο και εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων.

Σε αυτό το πρόβλημα λοιπόν έρχεται να δώσει λύση το πρόγραμμα επιδότησης Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2020. Πρόκειται για ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από την Ελλάδα και το κοινοτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ το οποίο έχει ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση του ήδη βεβαρημένου – λόγω παλαιότητας – κτιριακού ιστού της χώρας και την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Καταρχάς, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που κατά το έτος αναφοράς (φορολογικό έτος 2019) και κατά το χρόνο υποβολής αίτησης έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία.

Γενικές Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας Κατοικίας

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

Υφίσταται νόμιμα.

Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.

Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Ιδιαίτερα στο Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2020 υπάρχει δυνατότητα πολλών αιτήσεων ανά ωφελούμενο.
Στα πλαίσια του Προγράμματος υπάρχουν τρεις (3) διακριτοί τύποι αιτήσεων, μια (1) για μεμονωμένα διαμερίσματα ή μονοκατοικίες και δύο (2) για πολυκατοικίες.

ι. Αίτηση Μεμονωμένου διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας

ιι. Αίτηση Πολυκατοικίας Τύπου Α

ιιι. Αίτηση Πολυκατοικίας Τύπου Β

Η επιδότηση μπορεί να φτάσει μέχρι και το 85% κάνοντας χρήση το 10% bonus λόγω COVID-19
Ενεργειακός στόχος – απαιτήσεις

Η πρόταση (συνδυασμός παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση, που υποβάλλεται με την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτει τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο αίτησης, ως εξής:

Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων και μονοκατοικιών, αναβάθμιση κατά τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ.
Για αιτήσεις πολυκατοικιών τύπου Α, αναβάθμιση κατά τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ.
Για αιτήσεις πολυκατοικιών τύπου Β, δεν τίθεται ελάχιστος ενεργειακός στόχος.

Ποιες είναι οι παρεμβάσεις που μπορούν να επιλεχθούν;

Οι βασικές παρεμβάσεις μεταξύ άλλων είναι:

Αντικατάσταση κουφωμάτων
Θερμομόνωση
Συστήματα θέρμανσης – ψύξης
Συστήματα παροχής ΖΝΧ (υποχρεωτική παρέμβαση για υπαγωγή στο πρόγραμμα)
Φωτοβολταϊκά (απαραίτητες οι προηγούμενες παρεμβάσεις και απαραίτητη ενεργειακή κατάταξη Β+)
Συστήματα μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας (απαραίτητη παρέμβαση για ενεργοποίηση η αντικατάσταση κουφωμάτων)

Το πολυαναμενόμενο νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2020 θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 850 εκ. ευρώ.
Ποιες είναι οι κλίμακες επιδότησης που ορίζει το νέο πρόγραμμα;

Οι κλίμακες επιδότησης του προγράμματος εξοικονόμησης κατ οίκον φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
Ατομικό Εισόδημα Οικογενειακό Εισόδημα Βασικό ποσοστό επιδότησης Covid-19 premium Ενεργειακό premium Μέγιστη Επιδότηση Μέγιστη επιδότηση για λιγνιτικές περιοχές
*Έως 10.000€ Έως 20.000€ 65% 10% 10% 85% 95%
10.000€ -20.000€ 20.000€ – 30.000€ 55% 10% 10% 75% 85%
20.000€ – 30.000€ 30.000€ – 40.000€ 50% 10% 10% 70% 80%
30.000€ – 50.000€ 40.000€ – 70.000€ 45% 10% 10% 65% 75%
50.000€ – 90.000€ 70.000€ – 120.000€ 35% 10% 10% 55% 65%

Για να μπείτε στο πρόγραμμα εξοικονομώ κατ οίκον απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις τροποποιήσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

Επιπλέον, καλύπτεται δαπάνη για αμοιβή συμβούλου έργου.
Η εταιρεία μας σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης!

Αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες του εξοικονομώ!

Θερμοπρόσοψη & Μόνωση Ταράτσας

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εξωτερική θερμομόνωση ( θερμομόνωση των εξωτερικών τοίχων ) του κτηρίου, συμπεριλαμβανομένης της στέγης και της πιλοτής, καθώς επίσης και τη μόνωση ταράτσας. Περιλαμβάνονται ακόμα και οι πιθανές πρόσθετες εργασίες (όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή), επεμβάσεις στη στέγη, (όπως αντικατάσταση κεραμιδιών) κλπ. Σε μια τυπική κατασκευή η εφαρμογή του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης Durosol eXternal μειώνει τις απώλειες ενέργειας ενός αμόνωτου τοίχου μέχρι και 90%, πρακτικά συνεπάγεται μείωση κατανάλωσης ενέργειας από 30% έως και 50%, σε συνδυασμό με θερμομόνωση ταράτσας με Durosol μπορείτε να έχετε ένα μετρήσιμο όφελος εξοικονόμησης ενέργειας άνω του 65%. Πρακτικά μειώνονται οι καταναλώσεις πετρελαίου και ρεύματος για μείωση θερμοκρασίας (ψύξη) πάνω από 65%, δηλαδή για 100m² κατοικήσιμης επιφάνειας σε αμόνωτη μονοκατοικία στην Αττική με κατανάλωση 3000 λίτρα πετρελαίου, περίπου 3000€, εξοικονομούμε 1950€ το χρόνο.Ειδικότερα η εγκατάσταση ενός συστήματος θερμομόνωσης στους εξωτερικούς τοίχους του σπιτιού, προστατεύει το εσωτερικό από ακραίες καιρικές συνθήκες, απότομες αλλαγές θερμοκρασίες και αποτελεί προφανώς σημαντική βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ενός κτιρίου. Με άλλα λόγια, η εφαρμογή ενός εξειδικευμένου συστήματος θερμοπρόσοψης ( Durosol External ) διατηρεί στο εσωτερικό περιβάλλον του κτιρίου σταθερές θερμοκρασίες χειμώνα καλοκαίρι και μειώνει τις θερμικές απώλειες. Σχετικά με τη μόνωση ταράτσας και την εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων μόνωσης ταρατσών, αρκεί να σκεφτούμε ότι η ταράτσα ενός κτιρίου συσσωρεύει την θερμότητα το καλοκαίρι και βοηθάει στην απώλεια της τον χειμώνα. Για το λόγο αυτό η μόνωση της γίνεται απαραίτητη για ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου και τη βελτίωση του βιοτικού μας επιπέδου. Ένα αποτελεσματικό σύστημα θερμομόνωσης ταράτσας ( Durosol Light Roof ) μπορεί να μειώσει τις συνολικές θερμικές απώλειες του σπιτιού έως και -50%. Παράλληλα η θερμοκρασίας στο εσωτερικό του σπιτιού σταθεροποιείται και συμβάλει μακροπρόθεσμα στην αποφυγή ζημιών από υγρασία, ρηγματώσεις κ.ά. Η σταθεροποίηση της θερμοκρασίας φυσικά οδηγεί σε καλύτερη ενεργειακή απόδοση αφού μειώνονται οι απαιτήσεις για κατανάλωση ενέργειας σε θέρμανση το χειμώνα και ψύξη το καλοκαίρι. Αξίζει να αναφερθεί εδώ ότι και οι δυο παραπάνω παρεμβάσεις έχουν σχετικά άμεση απόσβεση οικονομικών και φυσικών πόρων αφού βλέπετε μείωση στην κατανάλωση καύσιμης ύλης για θέρμανση το χειμώνα και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας για ψύξη το καλοκαίρι. Δείτε περισσότερα για τον χρόνο απόσβεσης των χρημάτων σας αν επιλέξετε ένα από τα εξειδικευμένα συστήματα θερμομόνωσης της εταιρείας μας.
Ενεργειακά Κουφώματα PVC & Αλουμινίου

Αντικατάσταση των κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης, συμπεριλαμβανομένων της εξώπορτας του κτηρίου, των κουφωμάτων του κλιμακοστασίου, τα παντζούρια, τα ρολά, τις τέντες κτλ. Η αντικατάσταση των κουφωμάτων είναι ,επίσης, μια εργασία που βοηθάει στην μείωση των θερμικών απωλειών ενός σπιτιού και προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα. Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών στα σύγχρονα συστήματα κουφωμάτων με διπλούς ή και τριπλούς υαλοπίνακες (τζάμια), διαφορετικά υλικά κατασκευής και προσιτές τιμές έχουν καταστήσει την αντικατάσταση τους και την επιλογή των κατάλληλων προϊόντων σαφέστερα δυσκολότερη από παλαιότερα. Μια πολύ καλή λύση που έχει κάνει την εμφάνιση της στην Ελλάδα τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια είναι τα συνθετικά κουφώματα PVC. Τα κουφώματα αυτά κατασκευάζονται από συνθετικά υλικά και δεν διαφέρουν σε τίποτα από άποψης ποιότητας από τους άλλους τύπους κουφωμάτων. Η κυριότερη διαφορά που παρατηρείται σε κάποιες εταιρίες είναι οι προσιτές τιμές και η υψηλή θερμομόνωση που προσφέρουν καθώς έχουν μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση σε σχέση με άλλες λύσεις όπως π. χ. τα κουφώματα αλουμινίου. Τα κουφώματα PVC προσφέρουν υψηλή ηχομόνωση, αντιδιαρρικτική προστασία, υψηλή θερμοπερατότητα και σύγχρονη άποψη της αισθητικής.
Αναβάθμιση του Συστήματος Θέρμανσης / Ψύξης

Εδώ περιλαμβάνονται οι παρακάτω διαδικασίες:

– Αντλίες Θερμότητας
Οι αντλίες θερμότητας αποτελούν αδιαμφησβήτητα την πιο οικονομική λύση αναφορικά με την κατανάλωση. Παρόλα αυτά, είναι πολύ ακριβές για να τις αποκτήσει κάποιος κάτι το οποίο εμποδίζει πολλούς καταναλωτές να τις αποκτήσουν. Με το πρόγραμμα εξοικονομώ κατ’ οίκον 2019 μπορείτε να μειώσετε σημαντικά το αρχικό κόστος απόκτησής τους λαμβάνοντας την επιδότηση που διακαιούστε. Ο προμηθευτής των αντλιών που τοποθετεί η εταιρεία μας είναι η LG.
Οι αντλιές θερμότητας που είναι επιλέξιμες σύμφωνα με το πρόγραμμα και το ΥΠΕΚΑ είναι οι εξής:

* Κλειστά Συστήματα Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας – Μείγμα αντιψυκτικού υγρού και νερού / νερού (Brine/Water)

* Συστήματα Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας νερού / νερού (water/water)

* Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας άμεσης εκτόνωσης DX (Direct exchange
ground coupled to water)

* Αντλίες Θερμότητας αέρα / νερού (air/water) που έχουν βαθμό απόδοσης 3,10 και 2,6 στην περίπτωση ηλεκτροκίνησης και 1,36 και 1,14 στην περίπτωση της αεριοκίνητης αντλίας.

Σημείωση: Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, ούτε καν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.

– Εγκατάσταση Φυσικού Αερίου
Το πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’οίκον 2019 σας δίνει τη δυνατότητα εγκατάστασης φυσικού αερίου και λέβητα για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης. Μπορείτε να επιλέξετε τον λέβητα που επιθυμείτε και εμείς θα αναλάβουμε την προμήθεια και την εγκατάστασή του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λέβητες και τους συνεργάτες μας πατήστε εδώ.

– Splits (A/C)
Τα splits είναι τα γνωστά σε όλους μας κλιματιστικά τα οποία είναι μία αναβάθμιση που καλύπτει η επιδότηση του προγράμματος. Παρόλα αυτά πρέπει να τηρονται ορισμένες προϋποθέσεις σχετικά με τις προδιαγραφές και την ενεργειακή κλάση του κλιματιστικού.

– Ηλιακός Θερμοσίφωνας
Τέλος, μπορείτε να αποκτήσετε ηλιακό θερμοσίφωνα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ κατ’ οίκον 2019. Μπορείτε να μας καλέσετε για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τους συνεργαζόμενους προμηθευτές μας αλλά και την τιμολόγηση της εγκατάστασης.

Για να ενταχθούμε στο πρόγραμμα εξοικονομω – αυτονομώ 2020 πρέπει να τοποθετηθούν θετικά και οι υπόλοιποι ένοικοι της πολυκατοικίας;

Όχι αλλά θα υπάρχει δυνατότητα για μία μόνο αίτηση ανα ενδιαφερόμενο, με εξαίρεση την περίπτωση αίτησης από το σύνολο των ιδιοκτητών πολυκατοικίας. Αν θέλετε να ενημερωθείτε πληρέστερα για το πρόγραμμα εξοικονομήσης κατ οίκον, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 574 74 74 ή στο sales@fragoulakis.gr.
Ποια είναι τα στάδια για να συμμετάσχω στο πρόγραμμα εξοικονομώ – αυτονομώ 2020;

Σε πρώτη φάση απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά(τα οποία και επισυνάπτονται ηλεκτρονικά):

Πιστοποιήτικο Ενεργειακής Απόδοσης
Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου Ωφελούμενου
Οικοδομική άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο
Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 συγκύριων ακινήτου( αν υπάρχουν συγκύριοι)
Το τελευταίο εκκαθαριστικό από την Εφορία
Πλέον πρόσφατο Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 (Μόνο στην περίπτωση που χρησιμοποιείται από τον ίδιο)
Αντίγραφο Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) ( Μόνο στην περίπτωση που δεν έχει προσκομιστεί το ΕΤΑΚ)

Για κατοικία που χρησιμοποιείται από τρίτο πρόσωπο :

-Για ενοικιαζομένη κατοικία ή κατοικία που παραχωρείται δωρεάν:

Πλέον πρόσφατο αντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2)
Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 ενοίκου ότι χρησιμοποιεί το ακίνητο ως κατοικία ή επαγγελματική στέγη ή

-Για κατοικία που χρησιμοποιείται απο συγκύριο τα παραπάνω 2 μπορούν να αντικατασταθούν από

Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος συγκύριου

Σημείωση: Επιλέξιμες είναι οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται μετά την έκδοση του Π.Ε.Α. της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης (ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας )

Έπειτα η μεγάλη αλλαγή στο νέο πρόγραμμα εξοικονομώ κατ οίκον είναι ότι η παρακολούθηση της πορείας της αίτησης για την ένταξη ή μη και την εκταμίευση του ποσού θα γίνεται ηλεκτρονικά. Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα πρέπει αρχικά να ελέγξει αν είναι επιλέξιμος Ωφελούμενος και εάν η ιδιοκτησία του μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη κατοικία. Έτσι, πρέπει να εξασφαλίσει κωδικούς για την εφαρμογή TAXISnet για την είσοδο του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος. Πρέπει, επίσης , ως προετοιμασία να υπάρχει η κάλυψη νομικών ή άλλων εκκρεμοτήτων (συγκυριότητας, αίτηση πολυκατοικίας όπου χρειάζεται γενική συνέλευση, κλπ.)

Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία (1) και μόνο αίτηση. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 28/2/2018.

One thought on “Πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2020

 1. Good whatever time of day it is where you are!

  Sending newsletters via forms into the “Contact us” section to the sites of business organizations via all countries and domain zones of the world.

  website =» xn—-7sbb1bbndheurc1a.xn--p1ai

  Your message is sent to E-mail of organization hundred % will get to inbox!

  4000 bases:
  Price List =» xn—-7sbb1bbndheurc1a.xn--p1ai/prajs-list/

  Test:
  twenty thousand messages on foreign zones to your electronic box – 20 $.
  We need from You only electronic box, title and text of the letter.

  In our price list there are more 800 databases for all countries of the world.
  Common databases:
  All Europe 44 countries 60726150 of domains – 1100$
  All European Union 28 countries 56752547 of domain names- 1000$
  All Asia 48 countries 14662004 of sites – 300$
  All Africa 50 countries 1594390 of domain names – 200$
  All North and Central America in 35 countries 7441637 of domains – 300$
  All South America 14 countries 5826884 of sites – 200$
  New domain names from around the world registered 24-48 hours ago. (A cycle of 15 mailings during the month) – 500$
  Enterprises and organizations of RF 4025015 – 300$
  Ukraine 1114526 of domain names – 100$
  All Russian-speaking countries minus Russia are 14 countries and there are 1979217 of domains – 200$
  New domains of the Russian Federation, registered 24-48 hours ago (A cycle of 15 mailings during the month) – 250$

  Our databases:
  WHOIS databases of domain names for all countries of the world.
  You can purchase our databases separately from newsletter’s service at the request.

  P/S
  Pls., do not respond to this message from your mailbox, as it has been generated automatically and will not reach us!
  Contact Feedback form =» xn—-7sbb1bbndheurc1a.xn--p1ai/to-order/

  PRICE LIST:

  Test mailing: $20 – 20000 contact forms websites

  All Europe 44 countries there are 60726150 websites – $1100

  All EU 28 countries there are 56752547 websites – $1000

  All Asia 48 countries there are 14662004 websites – $500

  All Africa 50 countries there are 1594390 websites – $200

  All North and Central America is 35 countries there are 7441637 websites – $300

  All South America 14 countries there are 5826884 websites – $200

  Top 1 Million World’s Best websites – $100

  Top 16821856 the most visited websites in the world – $300

  New websites from around the world registered 24-48 hours ago. (A cycle of 15 mailings during the month) – 500$

  Businesses and organizations of the Russian Federation – there are 4025015 websites – $300

  All Russian-speaking countries minus Russia – there are 14 countries and 2440822 websites – $200

  New websites of the Russian Federation, registered 24-48 hours ago. (A cycle of 15 mailings during the month) – 250$

  1499203 of hosting websites around the world (there are selections for all countries, are excluded from databases for mailings) – $150

  295285 websites of public authorities of all countries of the world (selections for all countries, are excluded from databases for mailings) – $100

  3516251 websites online stores Worldwide – $250

  CMS mailings:

  3dCart 14689 websites – $50
  Adobe CQ5 133567 websites – $80
  Advance 17589 websites – $50
  AdVantShop.NET 2453 websites – $30
  ALMA 7095 websites – $30
  Ametys 2389 websites – $30
  Amiro 29587 websites – $30
  Angora 20357 websites – $50
  AVS 1369 websites – $30
  BbPress 1487 websites – $30
  BESTWEB 2699 websites – $30
  BigCommerce 78257 websites – $50
  Bitrix 319687 websites – $80
  Blogger 658267 websites – $80
  Blogspot 279865 websites – $80
  BuddyPress 51477 websites – $50
  Burning Board 4659 websites – $30
  Catalyst Web 11689 websites – $50
  ClassiPress 11796 websites – $50
  CMSimple 11052 websites – $30
  Concrete5 72100 websites – $50
  Contao 110897 websites – $80
  CONTENIDO 5069 websites – $30
  Convio 2268 websites – $30
  Coppermine Photo 1296 websites – $30
  CS Cart 11400 websites – $30
  Datalife Engine 42587 websites – $50
  Dede 230589 websites – $100
  DedeEIMS 96068 websites – $50
  DIAFAN 4058 websites – $30
  Discuz 47962 websites – $50
  Django 71167 websites – $50
  DokuWiki 9588 websites – $30
  Dotnetnuke 82964 websites – $50
  Drupal 978298 websites – $100
  EasyBlog 1165978 websites – $100
  EPiServer 29876 websites – $50
  ExpressionEngine 1769823 websites – $150
  eZ Publish 5367 websites – $30
  F- 9356 websites – $30
  FireBoard 1567 websites – $30
  General Blogs 2067 websites – $30
  GetSimple 23094 websites – $50
  Host 6871 websites – $30
  HostCMS 5042 websites – $30
  HubSpot 31762 websites – $50
  i- 9438 websites – $30
  Image 1368 websites – $30
  InSales 14149 websites – $50
  InSales 11081 websites – $30
  InstantCMS 4136 websites – $30
  InteractiveBBS 32367 websites – $50
  Invision Power Board 2430 websites – $30
  IPBoard 2266 websites – $30
  IT 15189 websites – $50
  jforum 1056 websites – $30
  jobberBase 3387 websites – $30
  Joomla K2 154367 websites – $80
  Joomla 1906994 websites – $200
  Koobi 3722 websites – $30
  Liferay 5137 websites – $30
  Made Simple 20567 websites – $50
  Magento 369447 websites – $80
  MediaMaxScript 103896 websites – $80
  MediaWiki 41468 websites – $50
  Microsoft SharePoint 13198
  MODx 64023 websites – $50
  Moodle 8195 websites – $30
  Movable Type 13096 websites – $50
  MyBB 4367 websites – $30
  myUPB 3397 websites – $30
  NetCat 7294 websites – $30
  NG 18356 websites – $50
  NING 3687 websites – $30
  NopCommerce 18600 websites – $30
  Open 5916 websites – $30
  OpenCart 667000 websites – $80
  Osclass 4652 websites – $30
  osCommerce 68468 websites – $50
  OUR- 3096 websites – $30
  OXID eShop 12200 websites – $50
  Oxwall 6800 websites – $30
  Parallels Plesk Sitebuilder 174216 websites – $80
  php 14367 websites – $50
  php Link 2298 websites – $30
  phpBB 24400 websites – $30
  PHP-Fusion 2596 websites – $30
  PHPMelody 2365 websites – $30
  PHP-Nuke 2489 websites – $30
  PHPShop 2667 websites – $30
  PHPWeb 29789 websites – $50
  PHPWind 4032 websites – $30
  Plone 84962 websites – $50
  PowerEasy 1697 websites – $30
  Prestashop 434100 websites – $80
  Question2Answer 5598 websites – $30
  R 296498 websites – $80
  ReadyScript 6487682 websites – $80
  S.Builder 394367 websites – $80
  Shopify 6093709 sites websites – $400
  Shoutbox 145564 websites – $80
  SilverStripe 31721 websites – $50
  Simpla 17429 websites – $50
  Sitecore 74861 websites – $50
  Sitefinity 4183 websites – $30
  SMF 8111 websites – $30
  SocialGO 54267 websites – $50
  SPIP 28269 websites – $50
  Squarespace 1098231 websites – $100
  StoreLand 8257 websites – $30
  SupeSite 12367 websites – $50
  Textpattern 10900 websites – $30
  TikiWiki 1446 websites – $30
  Tilda 47396 websites – $50
  Tumblr 302357 websites – $80
  TYPO3 845009 websites – $80
  Umbraco 146064 websites – $80
  UMI.CMS 13191 websites – $50
  VamShop 1737 websites – $30
  vBulletin 14460 websites – $30
  Volusion 16006 websites – $50
  WallpaperSiteScript 2811 websites – $30
  Weebly 191753 websites – $80
  Wix 3379081 sites websites – $250
  WooCommerce 4459525 websites – $310
  Wordpress 35354537 websites – $650
  XenForo 21105 websites – $30
  XOOPS 20467 websites – $50
  XpressEngine 8565 websites – $30
  Zen Cart 26524 websites – $30

  Country:

  .ae 200462 websites UAE – $50
  .ae 1820 websites International zone UAE:.com .net .biz .info .name .tel
  .ag 11931 websites Antigua and Barbuda – $50
  .ai 33130 websites Anguilla – $50
  .am 21995 websites Armenia – $50
  .am 1684 websites International zone Armenia:.com .net .biz .info .name .tel
  .ar 782608 websites Argentina – $80
  .ar 75496 websites International zone Argentina:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .ar.com 135 websites – $30
  .at 1356722 websites Austria – $100
  .at 181907 websites International zone Austria :.com .net .biz .info .name
  .au 2432174 websites Australia – $150
  .au 461279 websites International zone Australia:.com .net .biz .info .name
  .az 17855 websites Azerbaijan – $50
  .az 2036 websites International zone Azerbaijan:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .ba 15725 websites Bosnia and Herzegovina – $30
  .ba 2291 websites international zone Bosnia and Herzegovina:.com.net.biz.info.org.name.tel.mobi.asia-$30
  .be 1349658 websites Belgium – $100
  .be 1056248 websites International zone Belgium:.com .net .biz .info .name
  .bg 54418 websites Bulgaria – $50
  .bg 50685 websites International zone Bulgaria:.com .net .biz .info .name
  .bo 2602 websites Bolivia – $30
  .bo 29415 websites International zone Bolivia:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .br 3205100 websites Brazil – $200
  .br 1230078 websites International zone Brazil:.com .net .biz .info .name .
  .by 99148 websites Belarus – $50
  .by 1574 websites International zone Belarus:.com .net .biz .info .name .tel
  .ca 2587463 websites Canada – $150
  .ca 288395 websites International zone Canada:.com .net .biz .info .name
  .cc 436396 websites – $80
  .cc 1920589 websites Cocos Keeling Islands- $150
  .cf 2461460 websites Central African Republic – $150
  .cg 526 websites Congo – $30
  .ch 1629450 websites Switzerland – $100
  .ch 205292 websites International zone Switzerland:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .ci 5794 websites Cote d’Ivoire – $30
  .ci 112 websites International zone Cote d’Ivoire:.com .net .biz .info .name
  .cl 590401 websites Chile – $80
  .cl 65996 websites International zone Chile:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .cm 29221 websites Cameroon- $50
  .cn 23160610 websites China – $600
  .cn 1372416 websites International zone China:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$100
  .co 1878923 websites Colombia – $100
  .co 10854 websites International zone Colombia:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .cx 15753 websites Christmas Island – $50
  .cy 11092 websites Cyprus – $50
  .cy 744 websites International zone Cyprus:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .cz 1001208 websites Czech Republic – $100
  .cz 193400 websites International zone Czech Republic:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .de 15078512 websites Germany – $350
  .de 3894156 websites International zone Germany:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$150
  .dk 1319155 websites Denmark – $100
  .dk 148164 websites International zone Denmark:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .dm 23318 websites Dominica – $50
  .dn.ua 1835 websites – $30
  .do 5255 websites Dominican Republic- $30
  .dy.fi 1112 websites – $30
  .dz 5382 websites Algeria – $30
  .ec 11731 websites Ecuador – $50
  .ec 2897 websites International zone Ecuador:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .ee 131791 websites Estonia- $50
  .ee 10490 websites International zone Estonia:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .es 1509048 websites Spain – $100
  .es 683845 websites International zone Spain:.com .net .biz .info .name .tel .eu 3046076 websites Europe – $150
  .eu 633384 websites International zone Europe:.com .net .biz .info .name .fi 361111 websites Finland – $80
  .fi 69631 websites International zone Finland:.com .net .biz .info .name .fr 2810983 websites France – $150
  .fr 639546 websites International zone France:.com .net .biz .info .name .ge 24598 websites Georgia – $50
  .ge 1676 websites International zone Georgia:.com .net .biz .info .name .tel .gf 996 websites French Guiana – $30
  .gg 10528 websites Guernsey islands – $50
  .gh 703 websites Ghana – $30
  .gi 981 websites Gibraltar – $30
  .gp 2044 websites Guadeloupe – $30
  .gq 2027422 websites Equatorial Guinea – $100
  .gr 327215 websites Greece – $80
  .gr 57984 websites International zone Greece:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$150
  .gt 15351 websites Guatemala – $50
  .hk 116093 websites Hong Kong – $50
  .hm 335 websites Heard & McDonald islands – $30
  .hn 4732 websites Honduras – $30
  .hr 75736 websites Croatia – $50
  .hr 16592 websites International zone Croatia:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia
  .ht 1299 websites Haiti – $30
  .hu 53940 websites International zone Hungary:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .ie 209620 websites Ireland – $50
  .ie 49861 websites International zone Ireland:.com .net .biz .info .name .il 196266 websites Israel – $80
  .il 38537 websites International zone Israel:.com .net .biz .info .name .tel .in 1157482 websites India – $100
  .in 266179 websites International zone India:.com .net .biz .info .name .tel .io 496216 websites British Indian Ocean – $80
  .iq 2401 websites Iraq – $30
  .ir 574258 websites Iran – $80
  .ir 15487 websites International zone Iran:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia
  .it 2410105 websites Italy – $150
  .it 954040 websites International zone Italy:.com.net.biz.info.org.name.tel.mobi.asia-$100
  .je 3016 websites Ireland – $30
  .jp 1825219 websites Japan – $150
  .jp 4683252 websites International zone Japan:.com.net.biz.info.org.name.tel.mobi.asia-$200
  .jp.net 5170 websites – $30
  .ke 14677 websites Kenya – $50
  .kg 10350 websites Kyrgyzstan – $30
  .kg 664 websites International zone Kyrgyzstan:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .ki 79 websites Kiribati – $30
  .kn 3211 websites Saint Kitts and Nevis – $30
  .kr 272463 websites Korea- $80
  .kw 484 websites Kuwait – $30
  .ky 5783 websites Cayman Islands – $30
  .kz 113180 websites Kazakhstan – $80
  .kz 5876 websites International zone Kazakhstan:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .lc 1121 websites Saint Lucia – $30
  .lk 32654 websites Sri Lanka – $30
  .lt 137666 websites Lithuania- $50
  .lt 27710 websites International zone Lithuania:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia- $50
  .lu 74322 websites Luxembourg – $50
  .lu 4125 websites International zone Luxembourg:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .lv 86593 websites Latvia – $50
  .lv 8887 websites International zone Latvia:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .ma 59103 websites Morocco – $50
  .mc 3046 websites Monaco – $30
  .md 16730 websites Moldova – $50
  .md 1293 websites International zone Moldova:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .me 761596 websites Montenegro – $80
  .me 86897 websites International zone Montenegro:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .mg 3715 websites Madagascar- $30
  .mk 13266 websites Macedonia – $50
  .ml 2158835 websites Mali – $100
  .mn 17044 websites Mongolia – $50
  .mq 1112 websites Martinique (French) – $30
  .mr 776 websites Mauritania – $30
  .ms 7265 websites Montserrat – $30
  .mt 1402 websites Malta – $30
  .mu 6475 websites Maurifius – $30
  .mv 1996 websites Maldives – $30
  .mw 8579 websites Malawi – $30
  .mx 670901 websites Mexico- $80
  .mx 174571 websites International zone Mexico:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .my 143039 websites Malaysia- $50
  .na 1094 websites – $30
  .nc 3497 websites New Coledonia (French) – $30
  .nl 3925784 websites Netherlands – $200
  .nl 1019697 websites International zone Netherlands:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$100
  .no 620882 websites Norway – $80
  .no 74318 websites International zone Norway:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .nu 255161 websites Niue- $50
  .nz 593127 websites New Zealand – $80
  .om 1701 websites Oman – $30
  .pe 83224 websites Peru – $50
  .pe 59157 websites International zone Peru:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .pk 44464 websites Pakistan – $50
  .pl 1795299 websites Poland – $100
  .pl 327587 websites International zone Poland:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .pr 1358 websites Puerto Rico – $30
  .pt 263136 websites Portugal – $80
  .pt 17691 websites International zone Portugal:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .py 5593 websites Paraguay – $30
  .py 653 websites International zone Paraguay:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .re 15089 websites Reunion (French) – $50
  .ro 424401 websites Romania – $80
  .ro 42046 websites International zone Romania:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .rs 85503 websites Serbia – $50
  .ru 5025331 websites Russian – $250
  .ru 514668 websites International zone Russian:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$80
  .rw 3806 websites Rwanda – $30
  .sa 20421 websites Saudi Arabia- $50
  .sa 5064 websites International zone Saudi Arabia:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia – $30
  .sc 4442 websites Seychelles- $30
  .se 1491677 websites Sweden – $100
  .se 293316 websites International zone Sweden:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .sg 150351 websites Republic Of Singapore – $50
  .sh 7560 websites Saint Helena – $30
  .si 103778 websites Slovenia- $50
  .si 12879 websites International zone Slovenia:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .sk 414198 websites Slovakia- $80
  .sk 31572 websites International zone Slovakia:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .sm 8897 websites San Marino – $30
  .sn 344 websites International zone Senegal:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .sn 4465 websites Senegal – $30
  .sr 580 websites Suriname – $30
  .sv 8432 websites Salvador- $30
  .sx 2901 websites Sint Maarten – $30
  .sy 2972 websites Syria – $30
  .sz 321 websites Swaziland – $30
  .tc 16384 websites Turks and Caicos Islands- $50
  .tf 19841 websites French Sauthern Territory – $50
  .tg 1230 websites Togo – $30
  .th 22368 websites Kingdom Of Thailand- $50
  .tj 6874 websites Tajikistan- $30
  .tj 34 websites International zone Tajikistan:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia
  .tk 20085806 websites Tokelau – $500
  .tl 2748 websites East Timor – $30
  .tm 6395 websites Turkmenistan- $30
  .tm 44 websites International zone Turkmenistan:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia
  .tr 243347 websites Turkey – $80
  .tr 138818 International zone Turkey:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia -$50
  .tt 1017 websites Trinidad & Tobago – $30
  .ua 553216 websites Ukraina – $80
  .ua 147202 websites International zone Ukraine:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .ug 3806 websites Uganda – $30
  .ug 720 websites International zone Uganda:.com .net .biz .info .name .tel .mobi.asia-$30
  .uk 5975887 websites United Kingdom – $250
  .uk 3304606 websites International zone United Kingdom:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$150
  .us 3139563 websites USA – $200
  .us 578927 websites International zone USA:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$80
  .uy 15571 websites Uruguay – $50
  .uy 31812 websites International zone Uruguay:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .uz 38357 websites Uzbekistan – $50
  .uz 365 websites International zone Uzbekistan:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia
  .vc 18641 websites Saint Vincent & Grenadines – $50
  .ve 14015 websites Venezuela – $50
  .ve 2898 websites International zone Venezuela:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia – $30
  .vg 8389 websites Virgin Islands (British) – $50
  .vi 109 websites Virgin Islands (US) – $30
  .vn 436005 websites Vietnam – $80
  .vn 161855 websites International zone Vietnam:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia – $50
  .vu 1051 websites Vanuatu – $30
  .wf 1133 websites Wallis & Futuna Islands – $30
  .ws 99308 websites Samoa – $80
  .ye 18 websites Yemen – $30
  .yt 2004 websites Mayotte – $30
  .za 1008308 websites South Africa – $100

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.